ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Төрийн бодлогыг гэр бүлд суурилан хэрэгжүүлэх эрх зүй, тогтолцооны шинэчлэлд үнэт хувь нэмэр оруулж, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудыг хамгаалах, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх үйлчилгээг сайжруулах замаар Монгол хүний хөгжил, үндэсний дархлааг бэхжүүлэхэд оршино.

АЛСЫН ХАРАА:

Үндэсний соёл, уламжлал, ёс заншил болон орчин үеийн дэвшилтэт онол, арга зүй, туршлагыг гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлттэй оновчтой уялдуулсан мэргэжлийн байгууллага болон хөгжинө.