Share Twitt Share

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих хуулийн хүрээнд залуу малчид, өсвөр үе залуучуудад чиглэсэн сургалт зохион байгууллаа

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын хөгжлийн газар НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагатай хамтран 21 аймаг 9 дүүргийн Залуучуудын хөгжлийн төв, Өнөр бүл хүүхдийн төвийн ажилтнуудад цахим сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад 100 гаруй хүн оролцсон бөгөөд Залуучуудын хөгжлийг дэмжих хуулийн хүрээнд залуу малчид, өсвөр үе залуучуудад чиглэсэн сургалт нөлөөллийн ажил зохион байгуулах арга зүйн зөвлөмжийг өгсөн. Тодруулбал, ХХААХҮЯ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс хөнгөн үйлдвэрийн салбарт зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ХАБЭА-г сайжруулах, бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх цахим сургалтыг зохион байгуулсан юм.