Share Twitt Share

“Архигүй гэр бүл” өдөрлөгийг Чингэлтэй дүүрэгт зохион байгууллаа

2020 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр архины хамааралтай 40 иргэнд зориулж архины хамаарлыг багасгаснаар өөрт болон гэр бүл, нийгэмд гарах өөрчлөлтүүдийн тухай сургалт, сурталчилгааны ажлыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс, Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагын Сонгинохайрхан орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, Амьдралын аваргууд ТББ хамтран зохион байгууллаа.

 

 

Уг арга хэмжээний үр дүнд сургалтад хамрагдсан иргэдээс сайн дурын үндсэн дээр цааш үргэлжлүүлэн сургалтад хамрагдахаар боллоо.