Share Twitt Share

“ Залуучуудын сайндурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах журам”-ын саналын нэгдсэн хэлэлцүүлэг

“Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүрийн төлөө” төсийн хүрээнд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар болон Сайн дурынхны байгууллагуудын сүлжээтэй хамтран Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 03 сарын 28-ны өдрийн А/130 тоот тушаалын хавсрал болох “ЗАЛУУЧУУДЫН САЙН ДУРЫН АЖЛЫГ БҮРТГЭХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ ЖУРАМ”-д сайн дурын үйл ажиллагааны оролцогч талуудын саналыг тусгасан зөвлөмж боловсруулахыг зорьж байна.

Йимд сайн дурынхантай ажилладаг, сайн дурыг үйл ажиллагаанд оролцдог СДҮА-д оролцох хүсэлтэй хувь хүн, байгууллага, бүлэг хамт олон та бүхнийг “Залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах журам”-д оролцогч талуудын саналыг тусгах зөвлөмж боловсруулах нэгдсэг цахим хэлэлцүүлэгт урьж байна. 

 Нэгдсэн цахим хэлэлцүүлэг 2021 оны 2-р сарын 24-ний өдөр 13:00-16:30 цагт zoom-ээр явагдах болно.

<img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb0/1/16/1f3af.png" alt="