Share Twitt Share

“ Залуучуудын сайндурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах журам”-ын саналын нэгдсэн хэлэлцүүлэг

"Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө" төслийн хүрээнд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар болон Сайн дурынхны байгууллагуудын сүлжээтэй хамтран Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 03 сарын 28-ны өдрийн А/130 тоот тушаалын хавсралт болох “ЗАЛУУЧУУДЫН САЙН ДУРЫН АЖЛЫГ БҮРТГЭХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ ЖУРАМ"-д сайн дурын үйл ажиллагааны оролцогч талуудын саналыг тусгасан ЗӨВЛӨМЖ боловсруулахыг зорьж байна.
Иймд сайн дурынхантай ажилладаг, сайн дурын үйл ажиллагаанд (СДҮА) оролцдог, СДҮА-д оролцох хүсэлтэй хувь хүн, байгууллага, бүлэг хамт олон та бүхнийг “Залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах журам"-д оролцогч талуудын саналыг тусгах ЗӨВЛӨМЖ боловсруулах нэгдсэн цахим хэлэлцүүлэгт урьж байна.
Нэгдсэн цахим хэлэлцүүлэг 2021 оны 2-р сарын 24-ний өдөр 13:00 - 16:30 цагт Zoom-ээр явагдах болно.