Мэдээ, мэдээлэл

Нийт 5


“Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээн дэх нийгмийн ажлын мэргэжлийн удирдлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа2020-11-10 16:22

“Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээн дэх нийгмийн ажлын мэргэжлийн удирдлага”

сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй унших
“КЕЙС МЕНЕЖМЕНТИЙН НИЙТЛЭГ АРГА ЗҮЙ БА ХАМГААЛАХ АЛХМУУД” СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА2020-10-07 12:05

“КЕЙС МЕНЕЖМЕНТИЙН НИЙТЛЭГ АРГА ЗҮЙ БА ХАМГААЛАХ АЛХМУУД” СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 

Дэлгэрэнгүй унших
“Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүүхдийн эрх” сургалт нөлөөллийн ажил зохион байгууллаа2020-09-28 12:29

“Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүүхдийн эрх”                                                                                                                      сургалт нөлөөллийн ажил зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй унших
“Салбарын хүний нөөцийн чадавх бэхжүүлэх нь” анхан шатны чиглүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа2020-08-21 12:06

“Салбарын хүний нөөцийн чадавх бэхжүүлэх нь” анхан шатны чиглүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй унших
“Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах нь” цахим хичээлийг албан ёсны эрхтэйгээр орчуулан боловсрууллаа.2020-06-29 17:48

“Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах нь” цахим хичээлийг албан ёсны эрхтэйгээр орчуулан боловсрууллаа.

Дэлгэрэнгүй унших