Мэдээ, мэдээлэл

Нийт 18


"Шударга Ёс" Сэтгүүл 2019 (17)2020-11-23 15:37

 

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ 2019 (17)

Дэлгэрэнгүй унших
Нийтийн Албан Тушаалтан Танд Хуулиар Юуг Зөвшөөрч, Юуг Хориглох Вэ?2020-11-23 15:35

Нийтийн Албан Тушаалтан Танд Хуулиар Юуг Зөвшөөрч, Юуг Хориглох Вэ?

Дэлгэрэнгүй унших
Авлигын Талаар Та Хэр Мэдэх Вэ? /Инфографик/2020-11-23 15:34

АВЛИГЫН ТАЛААР ТА ХЭР МЭДЭХ ВЭ? /ИНФОГРАФИК/

Дэлгэрэнгүй унших
Авлигаас Урьдчилан Сэргийлэх 9 Зөвлөмж2020-11-23 15:27

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 9 ЗӨВЛӨМЖ

Дэлгэрэнгүй унших
Төрийн Албан Хаагчийн Ёс Зүйн Гарын Авлага2020-11-23 15:26

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ГАРЫН АВЛАГА

Дэлгэрэнгүй унших
“Ашиг Сонирхлын Зөрчлөөс Урьдчилан Сэргийлэх Нь” Гарын Авлага2020-11-23 15:21

“АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” ГАРЫН АВЛАГА

Дэлгэрэнгүй унших
Бодлогын Хураамж: Төрийн Албаны Ёс Зүй, Ашиг Сонирхлын Зөрчил2020-11-23 15:19

 

БОДЛОГЫН ХУРААМЖ: ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЁС ЗҮЙ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ

Дэлгэрэнгүй унших
АЛБАН ТУШААЛЫН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ЭМХТГЭЛ-2014 ОН (II БОТЬ)2020-11-23 15:07

АЛБАН ТУШААЛЫН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ЭМХТГЭЛ-2014 ОН (II БОТЬ)

Дэлгэрэнгүй унших
АВЛИГЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН КОНВЕНЦ2020-11-23 15:04

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН КОНВЕНЦ

Дэлгэрэнгүй унших
Авлигын эсрэг хуулиас...2020-11-10 12:04

Авлигын эсрэг хуулиас..

Дэлгэрэнгүй унших
Авлигын эсрэг хуулиас...2020-11-10 11:53

Авлигын эсрэг хуулиас...

Дэлгэрэнгүй унших
Авлигын эсрэг хуулиас...2020-11-10 11:43

Авлигын эсрэг хуулиас...

Дэлгэрэнгүй унших
Авлигын эсрэг хуулиас...2020-11-10 11:39

Авлигын эсрэг хуулиас...

Дэлгэрэнгүй унших
ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ2020-09-29 13:07

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Дэлгэрэнгүй унших
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ2020-09-29 13:05

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Дэлгэрэнгүй унших
ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ2020-09-29 12:42

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Дэлгэрэнгүй унших
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ2020-09-29 12:40

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

 

 

Дэлгэрэнгүй унших
ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ2020-09-29 12:35

/Шинэчилсэн найруулга/ 

Дэлгэрэнгүй унших