Share Twitt Share

Ковид-19-ийн үед хүүхдээ хэрхэн анхаарах вэ?