Share Twitt Share

Хүүхдийн тусламжийн Утас 108 үйлчилгээний төвийн тоон мэдээлэл

Хүүхдийн тусламжийн Утас 108 үйлчилгээний төвд 2021 оны 3 дугаар сарын 09-ны 9:00 цагаас 10-ны өдрийн 9:00 цагийн байдлаар ирсэн дуудлагын тоон мэдээлийг хүргэж байна.
-Хүүхдийн тусламжийн утас-1️⃣0️⃣8️⃣
-Мэдээлэл хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх-1️⃣0️⃣7️⃣
-Гэмт хэрэг зөрчлийн мэдээлэл авах-1️⃣0️⃣2️⃣ /үнэ төлбөргүй/
ЗӨВ БҮХЭН ЗӨВХӨН ТАНАЙ ГЭР БҮЛЭЭС ЭХЭЛНЭ