Share Twitt Share

"Мэлээллийн тойм"-хөтөлбөр

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын  энэ удаагийн мэдээллийн тойм хөтөлбөрөөр “Амьдрах ухаан сургалт: Хүүхэд, Залуучууд, Гэр Бүлийн эрх, үүрэг оролцоо” сэдэвт гарын авлага, Цахим сэтгэл зүйн үйлчилгээ болон   Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх цахим сургалтын талаарх мэдээллийг онцоллоо.