Share Twitt Share

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ ӨГӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

 

 

 

 

2021 оны 12-р сарын 12,13-ны өдрүүдэд Олон Улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборт "ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ ӨГӨХ УУЛЗАЛТ"-ыг зохион байгуулж, 100 мэргэжилтэн залуучууд хамрагдаж байна.

 

 

Сургалтаар Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомж, дүрэм, журмуудын хэрэгжилт болон Залуучуудын хөгжлийн төвийн орчин нөхцөл, хүний нөөц, үйл ажиллагаа төлөвлөлт, тайлан мэдээтэй хобоотой хэлэлцүүлэг өрнүүлж залуучуудын асуудлаар үүрэг хүлээгчдийн санал бодлыг сонсож, холбогдох арга зүй, зөвлөмжийг хүргэж байна.