Share Twitt Share

2021 оны ХАСХОМ-ийг шинэчлэн гаргуулж бүртгэхтэй холбоотой үйл ажиллагаанд доорх зөвлөмжийг баримтлаж ажиллах нь зүйтэй.

2021 оны ХАСХОМ-ийг шинэчлэн гаргуулж бүртгэхтэй холбоотой үйл ажиллагаанд доорх зөвлөмжийг баримтлаж ажиллах нь зүйтэй. 

 

ü  Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан видео 

Видеог үзэхдээ  https://www.youtube.com/watch?v=jBU7wqKFs-o&feature=youtu.be  болон

https://www.youtube.com/watch?v=ELmmJ5-svPE  хаяг тус тус руу  нэвтэрнэ.